‘Voelen en vertragen’ als sleutel tot succes..

Zelf het verlangen gaan voelen om beperkende zelfbeelden los te laten, is de meest krachtige motivatie om te kunnen en vooral te willen veranderen, of liever: om te “ont-wikkelen”, te “ont-dekken”, te “her-inneren”…  om weer jezelf te zijn.

Veranderingen in werken en leven die van binnenuit gestalte krijgen, leiden tot betere prestaties, tot meer voldoening en plezier. Bij sommige trajecten tot meer passend, zinvol werk.
Familie-opstellingen en systemic rituals zijn favoriete methodieken. Lijfwerk en vertraging helpen om opnieuw verbinding te maken met de intrinsieke motivatie.