Ik zie mezelf als een stevige loot aan een hele dikke oude boom.

Ik voel me gevoed en weet me gedragen door vele generaties voor me. Ik geniet van het leven en vier mijn zegeningen. Mensen kunnen bij me uitrusten en zijn. Ik heb rust en liefdevolle aandacht te bieden en ben in staat om een veilige (leer)omgeving te scheppen. Een hier en nu situatie waarbinnen mensen kunnen zijn wie ze zijn zonder veroordeeld te worden. Waar ze vanuit ontspanning kunnen experimenteren met nieuwe gedachten en gedragingen. Waar ze vanuit het heden naar de toekomst kunnen kijken. Waar ze vanuit hun innerlijke drive hun leven zelf verder vorm leren geven.