Voor veel mensen geldt dat 1 procent van hun gedrag bewust gedrag is… Hier valt voor iedereen winst te boeken!

Vanaf je conceptie word je als het ware geboetseerd tot degene die je bent. Afhankelijk van je genen, je (voor-)ouders, maar ook van de plek en de tijd waarin je opgroeit, sta je op je eigen manier in het leven.

Socialisatie, het opgevoed worden, heeft zo zijn voordelen wanneer het gaat om soepel samenleven, maar kan ook mogelijke aanleiding zijn om jezelf, je wezenlijke zelf, kwijt te raken. Uitgaande van je omgeving weet je waarschijnlijk heel goed hoe je moet zijn en waar je aan moet voldoen. Maar als je uitgaat van jezelf, van je unieke ik? Ben je dan ook zo?

Het zijn deze meegekregen boodschappen, gewoontes en eerdere ervaringen die voor het grootste gedeelte je dagelijks handelen bepalen. Ze vormen als het ware een kader dat een zekere rust biedt, dat een gevoel van veiligheid en vertrouwen creëert. Ze verleiden echter ook tot de automatische piloot: tot een onbewust zijn.

Zo kun je op enig moment in je leven ontdekken dat je niet lekker in je vel zit; dat sommige vertrouwde patronen niet meer werken, beelden niet meer kloppen.

Tijdens de coachingssessies ontdek je welke overtuigingen belemmeren, welke beelden verlammen, welke weggestopte stukken van jezelf omarmd mogen worden en hoe het voelt om steeds meer vanuit jezelf je leven vorm te geven. Daar is moed voor nodig. Durf je van binnenuit de wereld tegemoet te treden? Durf je te gaan staan voor jezelf?

Ik werk met wat zich in het hier en nu aandient, dat waarvan ik intuïtief aanvoel wat aandacht behoeft. Zo combineer ik kennis, ervaring en gevoel.